Tìm người thân

MS16220: Đoàn Thị Hòa tìm chị Đoàn Thị Được

Họ và tên: Đoàn Thị Được, tức Madam Mapelli Được hoặc Dung

Năm thất lạc: 1955

Bà Đoàn Thị Hòa đăng ký tìm chị Đoàn Thị Được, tức Madam Mapelli Được hoặc Dung. Quê Hải Phòng.

Năm 1950, bà Đoàn Thị Được lập gia đình với ông Caprlli Samuel, người Pháp tại Hải Phòng, đổi tên là Dung. Năm 1955, bà Được theo chồng sang về Pháp định cư. Năm 1963, gia đình có nhận được thư của bà gửi về. Năm 1975, bà Được gởi thư cho gia đình lần cuối rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *