Tìm người thân

MS9229: Đoàn Thị Bảy tìm con Đoàn Thị Kim Anh

Họ và tên: Đoàn Thị Kim Anh

Năm sinh: 1991

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Tên mẹ: Đoàn Thị Bảy

Năm thất lạc: 1991

Bà Đoàn Thị Bảy

Bà Đoàn Thị Bảy

Trong ảnh là bà Đoàn Thị Bảy, thường gọi là Thu đăng ký tìm con gái là Đoàn Thị Kim Anh, sinh năm 1991, tại Thừa Thiên Huế. Sau khi sinh con được 3 tháng, bà Bảy phải vào Nam làm thuê. Vài tháng sau, bà về quê thăm con, qua sự giới thiệu của bà Đặng, con gái cùa bà được ông Hoàng Văn Xứng khi đó công tác tại Hội Từ thiện Thường Lạc nhận vào Hội rồi cho một gia đình người Pháp làm con nuôi. Do không biết chữ nên bà Bảy không biết thông tin gì về cha mẹ nuôi của con gái.

Sau này, bà Bảy có tìm đến ông Xứng hỏi thăm nhưng chỉ nhận được một bức ảnh của con gái sau khi sang Pháp mà cha mẹ nuôi của Kim Anh gửi về rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *