Tìm người thân

MS9946: Đoàn Thạch Cương tìm cha Đoàn Minh Phương

Họ và tên: Đoàn Minh Phương

Năm thất lạc: 1968

Anh Đoàn Thạch Cương

Anh Đoàn Thạch Cương

Anh Đoàn Thạch Cương đăng ký tìm cha Đoàn Minh Phương, sinh năm 1941, tại Hưng Yên. Trên ông là các anh Ổn, Uẩn và Nhớn.

Ông Phương kết hôn với bà Mười, sinh được con trai duy nhất là anh Cương. Trước đây, ông là phó chủ nhiệm của một xí nghiệp cơ khí, sau đi học tập 6 tháng tại trường quân chính. Năm 1968, ông Phương đi vào Nam chiến đấu rồi không liên lạc với gia đình nữa. Sau này, một người cựu chiến binh cùng quê tên Nguyễn Văn Nguyên cho biết đã gặp ông Phương ở Tây Ninh. Khi đó, ông Phương là trung đội trưởng thuộc Sư đoàn 9.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *