Tìm người thân

MS9535: Đoàn Ngọc Minh tìm họ hàng phía nội

Họ và tên: Tìm họ hàng phía nội

Năm thất lạc: 1973

Trong ảnh là anh Đoàn Ngọc Minh, sinh năm 1969, tại Thủ Dầu Một, Bình Dương tha thiết tìm người thân ruột thịt của mình.

Anh Minh lúc nhỏ, lúc 10 tuổi và 18 tuổi

Anh Minh lúc nhỏ, lúc 10 tuổi và 18 tuổi

Khoảng năm 1966, mẹ anh Minh, bà Đoàn Thị Thường đi làm việc trong sở Mỹ tại Thủ Dầu Một, Sông Bé. Trong thời gian này, bà Thường chung sống với một lính Mỹ đóng quân tại sân bay Phú Hòa rồi sinh được một người con trai.

Năm 1969, cha anh Minh được lệnh chiến đấu tại Lan Khê, ông bị thương nặng rồi được đưa về Mỹ rồi mất tại Mỹ. Năm 1973, anh ruột của cha anh Minh đến nhà xin đưa anh Minh đi nhưng bà Thường không chịu rồi mất liên lạc từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *