Tìm người thân

MS14867: Đoàn Mai tìm anh chị Đoàn Thị Lai và Đoàn Chinh

Họ và tên: Đoàn Thị Lai và Đoàn Chinh

Tên cha: Đoàn Lênh

Tên mẹ: Nguyễn Thị Biên

Tên anh-chị-em: Đoàn Tòng

Năm thất lạc: Sau năm 1975

Ông Đoàn Mai

Ông Đoàn Mai đăng ký tìm anh chị Đoàn Thị Lai và Đoàn Chinh, quê Quảng Nam. Thân sinh là hai cụ Đoàn Lênh và Nguyễn Thị Biên. Anh trai Đoàn Tòng.

Năm 1964, hoàn cảnh khó khăn nên gia đình gởi ông Đoàn Mai vào cô nhi viện Nha Trang nhờ các Sour nuôi giúp. Sau năm 1975, ông Mai dựa vào địa chỉ trong giấy khai sinh để tìm về quê. Khi về đến quê, ông Mai được người trong làng cho biết bố mẹ đã mất hết, anh trai Đoàn Tòng hy sinh. Chị gái Đoàn Thị Lai, anh trai Đoàn Chinh thì được mục sư Tạ Kế, bà Tô Thị Kim Anh nhận nuôi, mang vào Đồng Nai sinh sống. Sau đó, ông Mai liên lạc với mục sư Tạ Kế để hỏi thăm tin tức của anh chị thì được tin, sau khi vào Đồng Nai thì chị Lai đã bỏ đi mất, còn anh trai Đoàn Chinh thì xuống Sài Gòn sinh sống không liên lạc , rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]