Tìm người thân

MS13654: Đoàn Đình Mật tìm chị Đoàn Thị Cập

Họ và tên: Đoàn Thị Cập

Năm sinh: 1931

Năm thất lạc: 1954

ảnh ông Mật

Trong ảnh là ông Đoàn Đình Mật đăng ký tìm chị cùng cha khác mẹ là Đoàn Thị Cập, sinh năm 1931, tại Tổng Bình Hà, Tỉnh Thành Đông. Cha mẹ là hai cụ Đoàn Đình Chĩnh và Vũ Thị Khiếp.

Năm 1947, bố mẹ cho bà ra Hải Phòng giúp việc. Năm 1954, bà về quê thăm gia đình. Sau đó, chiến tranh loạn lạc, bà theo gia đình chủ vào Nam sinh sống và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *