Tìm người thân

MS16775: Đoàn Đình Hướng tìm cháu Đoàn Thị Thọ

Họ và tên: Đoàn Thị Thọ, tức Sáu

Năm sinh: 1946

Quê quán: Hà Nam

Tên cha: Đoàn Đình Vượng

Năm thất lạc: 1949

Ông Đoàn Đình Hướng đăng ký tìm cháu Đoàn Thị Thọ, tức Sáu, sinh năm 1948. Quê Hà Nam. Bố là cụ Đoàn Đình Vượng.

Trước năm 1949, Pháp càn vào làng nên cụ Vượng đưa vợ và hai con xuống Nam Định lánh nạn. Sau đó, cụ Vượng đăng ký đi làm than ở Quảng Ninh. Bà Thọ còn nhỏ nên cụ Vượng gởi vào nhà thờ lớn Nam Định nhờ nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *