Tìm người thân

MS15505: Đoàn Đình Hồ tìm em Đoàn Đình Sáu

Họ và tên: Đoàn Đình Sáu

Tên cha: Đoàn Đình Dương

Tên mẹ: Đỗ Thị Yển

Tên anh-chị-em: Hồ, Trọng và Bảy

Năm thất lạc: Khoảng năm 1970

Ông Đoàn Đình Hồ

Gia đình mong biết tin anh Đoàn Đình Sáu, sinh khoảng năm 1963, quê Quảng Nam. Bố mẹ là ông bà Đoàn Đình Dương và Đỗ Thị Yển. Anh chị em là Hồ, Trọng và Bảy. Chú là ông Đoàn Xuân Sơn.

Trước năm 1952, ông Đoàn Đình Dương lập gia đình với bà Trần Thị Trước và sinh được 2 con Đoàn Đình Hồ và Đoàn Đình Trọng. Năm 1952, bà Trước qua đời. Sau đó, ông Dương lập gia đình mới với bà Đỗ Thị Yển và sinh được hai con là Đỗ Đình Sáu và Đỗ Thị Bảy. Năm 1965, ông Dương hoạt động cách mạng rồi qua đời. Năm 1968, chị Bảy mất do trúng bom. Sau đó, bà Yển đưa anh Sáu về sống cùng với gia đình em chồng là ông Đoàn Xuân Sơn. Khoảng năm 1970, anh Sáu bị bệnh, máy bay Mỹ đưa ra Đà Nẵng hoặc Chu Lai chửa bệnh, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]