Tìm người thân

MS19784: Đoàn Công Chính tìm ông Đoàn Văn Thành

Họ và tên: Đoàn Văn Thành

Năm sinh: 1920

Tên cha: Đoàn Văn Hý

Tên mẹ: Phan Thị Huyên

Năm thất lạc: 1945

Gia đình rất mong biết tin ông Đoàn Văn Thành, tức Ế, quê Hà Nam. Cha mẹ là hai cụ Đoàn Văn Hý và Phan Thị Huyên. Gia đình có các anh chị em là Hứa, Tựa, Khúc, Dân, Á.

Cụ Huyên mất sớm, ông Thành được người cô đưa ra Hà Nội cho ăn học, sau làm kế toán cho một nhà thầu. Năm 1940, ông Thành tham gia thi công đường 9, đoạn biên giới Việt – Lào. Năm 1945, ông Thành viết thư về chi biết mình đang ở Sài Gòn rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]