Tìm người thân

MS2888: Doãn Cãng tìm em Doãn Sạn

Họ và tên: Doãn Sạn

Tên cha: Doãn Cúc

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tỏi

Năm thất lạc: 1964

Ông Doãn Cãng

Ông Doãn Cãng

Trong ảnh là ông Đoãn Cãng đăng ký tìm em Doãn Sạn, cùng con cháu của ông. Cha tên là Doãn Cúc hay còn gọi là Sỏi và mẹ là cụ bà Nguyễn Thị Tỏi. Quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam.

Năm 1964, ông Sạn bị hai người truy sát, nên bỏ chạy ra Đà Nẵng ở nhờ nhà ông Cãng một đêm rồi bỏ đi đâu không rõ.

Một người đồng hương là ông Bốn Nhựt sau năm 1973 về quê cho biết có gặp ông Sạn trong thời gian sống ở làng thương phế binh, bây giờ thuộc Thủ Đức. Ông Sạn đã đổi tên thành Hùng, lấy vợ quê ở Bình Phước và có 2 người con. Từ đó đến nay, gia đình không có tin tức gì về ông Sạn.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *