Tìm người thân

MS16015: Đỗ Xuân Vóc tìm em Đỗ Thị Toán

Họ và tên: Đỗ Thị Toán

Tên cha: Đỗ Văn Tích

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tín

Tên anh-chị-em: Chiên, Chuyên và Vóc

Năm thất lạc: 1945

Ông Đỗ Xuân Vóc đăng ký tìm em Đỗ Thị Toán, sinh khoảng năm 1940, quê Thanh Hóa. Thân sinh là hai cụ Đỗ Văn Tích và Nguyễn Thị Tín. Các anh chị là Chiên, Chuyên và Vóc.

Năm 1945, gia đình cụ Đỗ Văn Tích rời quê đi về Hoằng Hóa kiếm ăn. Khi đi đến khu vực huyện Thọ Xuân, do đói nên cụ Nguyễn Thị Tính dẫn con gái út là bà Đỗ Thị Toán cho một gia đình tại đây nhận làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *