Tìm người thân

MS12402 : Đỗ Vũ Nấm Hương tìm ông nội Đỗ Đức Hiền

Họ và tên: Đỗ Đức Hiền

Năm sinh: 1929

Ảnh bà Khanh

Chị Đỗ Vũ Nấm Hương mong biết tin ông nội Đỗ Đức Hiền, sinh năm 1929. Quê Hà Nội. Thân sinh là 2 cụ Đỗ Đức Duy và Trần Thị Dưỡng. Vợ là bà Vũ Thị Phương Khanh.

Trước năm 1951, ông Đỗ Đức Hiền lã chính trị viên, trung đoàn 108, do ông Nguyễn Tiến Truyện làm đại đội trưởng. Năm 1951, ông bị thương được đi an dưỡng ở Quảng Ngãi. Năm 1952, ông lập gia đình với bà Vũ Thị Phương Khanh, quê Quảng Nam. Sau đó, ông Hiền đi hoạt động nhiều nơi, rồi bặt tin đến nay.

Sau này gia đình đi tìm thì được biết ông Hiền từng là giảng viên trường đại học Nguyễn Ái Quốc và dòng họ Đỗ Đức ở Hà Nội đã di cư sang Pháp.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]