Tìm người thân

MS4621: Đỗ Văn Xuân tìm anh Đỗ Văn Khuyếch

Họ và tên: Đỗ Văn Lai

Năm sinh: 1922

Tên cha: Đỗ Văn Lai

Tên mẹ: Vũ Thị Cấp

Tên anh-chị-em: Đỗ Thị Vóc, Đỗ Thị Vân, Đỗ Văn Xuân

Năm thất lạc: 1946

Cụ Đỗ Văn Lai

Cụ Đỗ Văn Lai

Gia đình đăng ký tìm thông tin về ông Đỗ Văn Khuyếch, sinh khoảng năm 1922, cùng con cháu của ông. Ông Khuyếch là anh cả trong gia đình, dưới ông là các em Vóc, Vân, Xuân và Lan.

Ông Khuyếch sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề rèn tại Thanh Hoá. Giữa năm 1942, không biết nguyên nhân vì sao ông bỏ nhà đi. Năm 1946, gia đình nhận được thư của ông Khuyếch cho biết mình đang đi bộ đội ở miền Nam rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]