Tìm người thân

MS14756: Đỗ Văn Hùng tìm mẹ

Năm thất lạc: 1963

Anh Đỗ Văn Hùng, sinh năm 1963 đăng ký tìm mẹ ruột.

Anh Đỗ Văn Hùng

Theo thông tin ba mẹ nuôi là ông, bà Nho kể lại. Năm 1963, mẹ ruột anh Hùng đến nhà thương tư nhân của bà Thúy ở Tháp Ngà, Nha Trang sinh con trai. Do cuộc sống khó khăn, mẹ anh Hùng mang con trai đến cho ông bà Nho, ở gần chợ cầu Bóng, Tháp Ngà nhận làm con nuôi. Sau đó, mẹ anh Hùng có đến thăm con một lần, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]