Tìm người thân

MS1999: Đỗ Văn Cơ tìm con Đỗ Công Mấn

Họ và tên: Đỗ Công Mấn

Năm sinh: 1958

Tên cha: Đỗ Văn Cơ

Ông Đỗ Văn Cơ tìm con tên là Đỗ Công Mấn, sinh năm 1958 tại Thái Bình. Năm 1977, anh Mấn đi bộ đội, thuộc Tiểu đoàn Cảng vụ vùng 5, đóng quân tại Campuchia. Trong thời gian đầu, gia đình vẫn nhận được thư của anh Mấn gửi về. Nhưng từ năm 1982 thì biệt tích cho đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *