Tìm người thân

MS14429: Đỗ Tường Vân tìm mẹ Nguyễn Thị Vui

Họ và tên: Nguyễn Thị Vui

Năm thất lạc: 1965

Chị Đỗ Tường Vân

Chị Đỗ Tường Vân tha thiết tìm mẹ Nguyễn Thị Vui.

Theo thông tin từ ba mẹ nuôi là ông Đỗ Thành Huân và bà Cao Thị Ngàn cho biết. Năm 1965, ông Luân và bà Ngàn đến bệnh viện Bạc Liêu để xin con nuôi. Vợ chồng ông bà Huân nhận một bé gái làm con nuôi. Trong giấy cam kết, mẹ ruột bé gái tên là Nguyễn Thị Vui.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *