Tìm người thân

MS16221: Đỗ Tiến Nhinh tìm em Đỗ Quốc Oai

Họ và tên: Đỗ Quốc Oai

Năm thất lạc: 1981

 

Ông Đỗ Quốc Oai lúc trẻ

Ông Đỗ Tiến Nhinh tìm em Đỗ Quốc Oai, quê Hải Phòng. Vợ tên Ngân. Các con là Thắm và Của.

Năm 1973, ông Đỗ Quốc Oai nhập ngũ, đóng quân tại Yên Tử, Quảng Ninh. Sau đó, ông Oai sang chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Năm 1980, ông Oai ra quân rồi lấy vợ tại Campchia. Năm 1981, ông Oai về quê thăm gia đình có cho biết lấy vợ bên Campuchia tên là Ngân, quê quán Châu Đốc. Hai vợ chồng có hai người con tên là Thắm và Của. Sau đó, ông Oai quay lại Campuchia, rồi mất tin tức đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *