Tìm người thân

MS15581: Đỗ Thụy Minh Thúy tìm mẹ tên Phượng

Họ và tên: Tìm mẹ tên Phượng

Năm thất lạc: 1974

Chị Đỗ Thị Minh Thúy

Chị Đỗ Thị Minh Thúy, sinh năm 1974, tại Biên Hòa đăng ký tìm mẹ tên Phượng.

Theo theo tin từ bà Chín kể lại, mẹ chị Đỗ Thị Minh Thúy tên là Phượng, là người miền Tây. Trước năm 1974, bà Phượng làm việc trong sở Mỹ, tại Biên Hòa. Năm 1974, bà Phượng sinh con gái. Khi sinh con được 20 ngày thì nghe tin chồng tử trận ở Pleiku, bà Phượng gởi con gái cho bà Chín gần nhà để lên Pleiku, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]