Tìm người thân

MS4367: Đỗ Thụy Bảo Trúc tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Năm thất lạc: 1973

Chị Đỗ Thụy Bảo Trúc (lúc bé)

Chị Đỗ Thụy Bảo Trúc (lúc bé)

Người trong hình là chị Teresa Trần Thị Thanh Trúc, tên cha mẹ nuôi đặt cho là Đỗ Thụy Bảo Trúc, sinh năm 1973. Từ nhỏ chị đã sống ở cô nhi viên và sau này là gia đình cha mẹ nuôi nên không có ký ức về gia đình cha mẹ ruột. Khi lớn lên chị nghe kể lại là, hồi nhỏ chị được cha bồng tới gửi vào cô nhi viện Xuân Phương (dòng Xuân Phương), lúc đó trên cổ có 1 sợ dây chuyền vàng do người đỡ đầu tặng, khi gửi cha nói mình phải đi cải tạo, lúc nào cải tạo xong sẽ quay lại đón con. Năm 1976-1977 chị được hai vợ chồng xin về nuôi cho tới ngày nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *