Tìm người thân

MS18378: Đỗ Thị Xuân tìm con Tống Minh Tiến

Họ và tên: Tống Minh Tiến

Năm sinh: 1984

Năm thất lạc: 1999

Ảnh Tống Minh Tiến

Ảnh Tống Minh Tiến

Bà Đỗ Thị Xuân tha thiết tìm con trai Tống Minh Tiến, sinh năm 1984. Bỏ đi năm 1999. Cha tên là Tống Minh Phong. Dưới anh Tiến còn có hai em Nhẫn và Tới.

Năm 1999, anh Tiến đi theo một người tên Chấn ở Kim Sơn, Ninh Bình đi đãi vàng thuê ở Bản Nà, Võ Nhai, Thái Nguyên. Vì tuổi còn nhỏ không làm nổi công việc nặng nhọc, nên anh Tiến trốn đi rồi mất tin tức đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *