Tìm người thân

MS11433: Đỗ Thị Thúy tìm bác Lê Văn Phách

Họ và tên: Lê Văn Phách

Năm sinh: 1948

Quê quán: Ninh Thanh, Hải Hưng cũ

Tên cha: Lê Văn Cải

Tên mẹ: Nguyễn Thị Tí

Năm thất lạc: 1967

Le Van Phach

Ông Lê Văn Phách

Gia đình rất mong biết tin ông Lê Văn Phách, sinh năm 1948, tại Hải Hưng. Cha mẹ là hai cụ Lê Văn Cải và Nguyễn Thị Tí.

Ông Phách là con cả trong gia đình có 6 người con tại Hải Hưng. Năm 1967, ông nhập ngũ rồi được điều động sang Kampong Cham, Campuchia chiến đấu. Năm 1972, thông qua Đảng Ủy Bình Phước, gia đình nhận được thư hỏi thăm của ông Phách rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]