Tìm người thân

MS14914: Đỗ Thị Siên tìm chị Đỗ Thị Siêm

Họ và tên: Đỗ Thị Siêm

Tên cha: Đỗ Viết Ngọc

Tên mẹ: Võ Thị Hái

Tên anh-chị-em: Siên, Chớ và Xong

Năm thất lạc: 1967

Bà Đỗ Thị Siên

Bà Đỗ Thị Siên đăng ký tìm chị Đỗ Thị Siêm, sinh năm 1943, quê Quảng Nam – Đà Nẵng. Thân sinh là hai cụ Đỗ Viết Ngọc và Võ Thị Hái. Các em là Siên, Chớ và Xong.

Tháng 8-1967, bà Siêm bị trúng đạn pháo nặng phải chuyển vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau đó, bà Siêm được đưa lên tàu bệnh viện chữa trị, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *