Tìm người thân

MS418 : Đỗ Thị Nhuần tìm bố Đỗ Xuân Nhuận

Họ và tên: Đỗ Xuân Nhuận

Năm sinh: 1957

Quê quán: Hải Dương

Năm thất lạc: 1985

Bà Ngô Thị Lý lúc trẻ

Bà Ngô Thị Lý lúc trẻ

Chị Đỗ Thị Nhuần sinh năm 1981, đăng ký tìm cha là Đỗ Xuân Nhuận, sinh năm 1957.

Ông Nhuận quê ở xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Tháng 2/1975, ông Nhuận nhập ngũ thuộc Tiểu đoàn 16, Đoàn 7702, Bộ Tư lệnh 779, Quân khu 7. Tháng 10/1985, ông Nhuận gửi thư về cho vợ là bà Ngô Thị Lý cho biết mình sắp chuyển công tác lên biên giới Campuchia rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *