Tìm người thân

MS13177: Đỗ Thị Luyến tìm họ hàng bên nội

Họ và tên: Nha hay Nhã, Tin, Cậy, Mão, Nhiễu, Tông và Mừng

Năm thất lạc: 1945

Ảnh chị Luyến

Trong ảnh là chị Đỗ Thị Luyến tha thiết tìm họ hàng bên nội ở Hải Hậu, Nam Định.

Năm 1945, cha chị Luyến là ông Đỗ Văn Thế được một gia đình ở Phú Thọ nhận làm con nuôi. Ông Thế chỉ nghe bố mẹ nuôi nói cha ông tên Tứ. Ông có các anh em là Nha hay Nhã, Tin, Cậy, Mão, Nhiễu, Tông và Mừng. Khi đó, gia đình ruột thịt của ông Thế sống ở Hải Hậu, Nam Định.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *