Tìm người thân

MS18338: Đỗ Thị Lan tìm dòng họ bên nội

Họ và tên: Đỗ Văn Đực

Năm sinh: 1926

Năm thất lạc: 1967

Ảnh cụ Đỗ Văn Đực

Bà Đỗ Thị Lan rất mong biết tin cha Đỗ Văn Đực, sinh năm 1926, tại Chợ Lớn, cùng họ hàng bên nội.

Năm 1954, cụ Đực tập kết ra Thanh Hóa và làm công nhân ở mỏ Chromite. Tại đây, ông kết hôn với bà Lê Thị Dậu rồi sinh được 3 người con Thọ, Trường và Lan. Năm 1967, cụ Đực chuyển công tác ra Tuyên Quang rồi bặt tin đến nay.

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *