Tìm người thân

MS6975: Đỗ Thị Kim Xuyên tìm cậu Vũ Đình Phước

Họ và tên: Vũ Đình Phước

Năm sinh: Khoảng 1923

Tên cha: Vũ Đình Kỳ

Tên mẹ: Nguyễn Thị Nơ

Tên anh-chị-em: Vũ Thị Khiếu

Năm thất lạc: Khoảng 1934

MS6975

Hình cụ Vũ Thị Khiếu cùng cháu

Gia đình rất mong biết tin ông Vũ Đình Phước, sinh khoảng năm 1923, cùng con cháu của ông.

Vợ chồng cụ Vũ Đình  Kỳ và Nguyễn Thị Nơ sinh được 2 người con là Vũ Đình Phước và Vũ Thị Khiếu. gia đình sinh sống tại Thái Bình. Khoảng năm 1934, ông Phước đi cùng anh họ là ông Vũ Đình Đang và bà Vũ Thị Tý, còn gọi là Tý Con lên Bắc Giang làm ăn rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *