Tìm người thân

MS19738: Đỗ Thị Hồng tìm anh cùng cha khác mẹ Đỗ Cháu

Họ và tên: Đỗ Cháu

Tên cha: Đỗ Thí

Năm thất lạc: 1977

Chị Đỗ Thị Hồng mong tìm anh cùng cha khác mẹ Đỗ Cháu. Cha là ông Đỗ Thí.

Khoảng năm 1945, ông Đỗ Thí lấy vợ là người cùng quê Quảng Nam, rồi sinh được một người con trai là Đỗ Cháu. Năm 1954, ông Thí tập kết ra Bắc. Lúc này, con trai còn quá nhỏ nên ông không đưa đi cùng.

Năm 1977, ông về quê tìm vợ con nhưng không gặp nên trở ra Hà Tĩnh rồi lập gia đình. Nay ông Thí đã mất, chị Hồng thay cha tìm anh Cháu để gia đình được đoàn tụ.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]