Tìm người thân

MS13681: Đỗ Thị Điểm tìm chị Đỗ Thị Cầm

Họ và tên: Đỗ Thị Cầm

Năm sinh: 1960

Năm thất lạc: 1982

Ảnh chị Cầm

Chị Đỗ Thị Điểm đăng ký tìm chị Đỗ Thị Cầm, sinh năm 1960, tại Hà Nội. Bị tâm thần bỏ nhà đi

Sau khi học hết lớp 7, chị Cầm ở nhà giúp bố mẹ dệt vải. Năm 1982, chị Cầm phát bệnh tâm thần được đưa đi điều trị tại viện tâm thần Ba Thá, Mỹ Đức, Hà Nội. Sau đó, chị bỏ đi và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]