Tìm người thân

MS22574: Đỗ Thị Bé tìm gia đình

Họ và tên: Tìm gia đình

Tên cha: Ếch

Tên mẹ: Dụ

Năm thất lạc: Khoảng năm 1949

Bà Đỗ Thị Bé

Bà Đỗ Thị Bé, sinh khoảng năm 1944, đăng ký tìm gia đình. Thân sinh là hai cụ Ếch và Dụ, cùng 1 người anh trai không nhớ tên.

Khoảng năm 1949, bà Bé cùng cha đi thăm mẹ ốm ở bệnh viện Phúc Trìu, Thái Nguyên. Khi thấy mẹ qua đời bà Bé quá hoảng sợ nên chạy ra đường rồi không nhớ đường về.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *