Tìm người thân

MS15672: Đỗ Như Trường tìm cô tên Thắm (hoặc Tươi)

Họ và tên: Thắm, tức Tươi

Tên cha: Đỗ Như Rỹ

Tên mẹ: Nguyễn Thị Phượng

Năm thất lạc: 1945

Bà Đỗ Thị Hồng, chị gái bà Thắm, tức Tươi

Anh  Đỗ Như Trường đăng ký tìm cô Thắm, tức Tươi, sinh năm 1942, quê Thái Bình. Thân sinh là hai cụ Đỗ Như Rỹ và Nguyễn Thị Phượng. Chị gái là Đỗ Thị Hồng.

Năm 1945, nạn đói xảy ra khắp miền Bắc, gia đình cụ Đỗ Như Rỹ mang con gái là bà Thắm cho vào giáo xứ Gia Lạc, tỉnh Thái Bình nhờ nuôi giúp, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]