Tìm người thân

MS20161: Đỗ Đức Nhạc tìm con cháu chú Đỗ Đức Tỷ

Họ và tên: Tìm con cháu chú Đỗ Đức Tỷ

Năm thất lạc: Khoảng 1953

Ông Đỗ Đức Nhạc mong biết tin con cháu cụ Đỗ Đức Tỷ, quê Hải Dương.

Cụ Tỷ sinh khoảng năm 1923, cha tên là Đỗ Đức Hiểu. Trên cụ còn anh tên Khoát. Khoảng năm 1953-1954, cụ Tỷ đã bỏ nhà đi vào miền Nam lập nghiệp rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]