Tìm người thân

MS15104 : Đỗ Danh Mậm tìm con Đỗ Thị Đoan

Họ và tên: Đỗ Thị Đoan

Tên cha: Đỗ Danh Mậm

Tên mẹ: Nguyễn Thị Mùng

Năm thất lạc: 1987

Bà Đỗ Thị Đoan lúc trẻ

Cụ Đỗ Danh Mậm đăng ký tìm con Đỗ Thị Đoan, sinh năm 1964, quê Hải Phòng. Thân sinh là hai cụ Đỗ Danh Mậm và Nguyễn Thị Mùng. Chồng là ông Vũ Hữu Thành. Các con là Phương và Hương.

Trước năm 1987, bà Đỗ Thị Đoan lập gia đình với ông Vũ Hữu Thành và sinh được hai con là Phương và Hương. Năm 1987, hai vợ chồng mâu thuẫn, bà Đoan bỏ nhà đi. Năm 2004, có người quen lấy chồng tại Trung Quốc cho biết có gặp bà Đoan ở Ma Cao, Trung Quốc, và bà Đoan cho biết đã lập gia đình mới ở đây, chồng làm nghề biển, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]