Tìm người thân

MS12028: Dịp A Nhì tìm chị Dịp Chắn Cú

Họ và tên: Dịp Chắn Cú

Năm sinh: 1946

Năm thất lạc: 1968

Ảnh Dịp Chắn Cú

Bà Dịp A Nhì đăng ký tìm chị Dịp Chắn Cú, sinh năm 1946, tại Đồng Nai. Năm 1966, bà lên Sài Gòn làm thuê. Thời gian đầu ba vẫn thường xuyên về thăm gia đình. Tuy nhiên đến năm 1968 thì bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *