Tìm người thân

MS13047: Đinh Văn Sử tìm mẹ Đinh Thị Lưu

Họ và tên: Đinh Thị Lưu

Năm sinh: 1961

Năm thất lạc: 1995

Ba người con là Chiến, Mai và Sử tha thiết mong tin mẹ Đinh Thị Lưu, sinh năm 1961, tại Yên Bái. Năm 1995, do mâu thuẫn với chồng là ông Đinh Văn Chay, bà Lưu bỏ nhà đi rồi bặt tin đến nay.

Ảnh bà Lưu

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]