Tìm người thân

MS8583: Đinh Văn Sinh tìm họ hàng bên ngoại

Họ và tên: Tìm họ hàng

Năm thất lạc: Khoảng 1956

Anh Đinh Văn Sinh đăng ký tìm họ hàng bên ngoại.

Mẹ anh Sinh là bà Lê Thị Tý, sinh khoảng năm 1939. Bà Tý nhớ mình sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em tại Hà Nội, nhưng bà Tý chỉ nhớ tên của người anh là Quỳnh. Bố mẹ mất sớm, 3 anh chị em bà Tý sống với cô ruột ở số 27 Chợ Hôm. Năm 1954, mình bà Tý đi khai hoang ở Phú Thọ. Hơn một năm sau thì bà quay về. Ở với anh chị một thời gian, bà lại đi khai hoang lần 2 tại Phú Thọ rồi mất liên lạc với gia đình.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *