Tìm người thân

MS19019: Đinh Văn Mánh tìm con Đỗ Thị Kim Chi

Họ và tên: Đỗ Thị Kim Chi

Tên mẹ: Đỗ Thị Lan

Năm thất lạc: 1981

Ông Đinh Văn Mánh

Ông Đinh Văn Mánh

Trong ảnh là ông Đinh Văn Mánh mong tìm con gái Đỗ Thị Kim Chi, thất lạc năm 1981 tại Cà Mau.

Khoảng năm 1974, ông Mánh quen và chung sống với bà Đỗ Thị Lan tại Bình Thuận. Sau đó chiến tranh loạn lạc nên bà Lan về lại Cà Mau sinh sống. Một thời gian sau bà Lan báo với ông Mánh là ông bà có chung một đứa con gái đặt tên là Đỗ Thị Kim Chi. Đến năm 1981, ông Mánh đi cải tạo, sau khi về ông đi tìm bà Lan nhưng không có kết quả. Ông Mánh nhớ bà Lan có ba tên Đỗ Minh Trí, lúc trước gia đình bà Lan có lò tương tên Cúc Hương Lan tại Cà Mau.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *