Tìm người thân

MS22545 : Đinh Văn Khải tìm bác Đinh Văn Tải

Họ và tên: Đinh Văn Tải

Tên cha: Đinh Văn Lịch

Tên mẹ: Vũ Thị Ách

Tên anh-chị-em: Chi, Nhớn, Dương, Mắn, Triệu và Úc

Năm thất lạc: Khoảng 1940-1945

Anh Đinh Văn Khải

Anh Đinh Văn Khải đăng ký tìm bác Đinh Văn Tải, sinh khoảng năm 1920 – 1925, quê Hải Dương. Thân sinh là hai cụ Đinh Văn Lịch và Vũ Thị Ách. Các em là Chi, Nhớn, Dương, Mắn, Triệu và Úc. Bác là Đinh Văn Chi.

Khoảng 1940-1945, ông Đinh Văn Tải cùng bác Đinh Văn Chi vào Nam làm đồn điền cao su, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]