Tìm người thân

MS17069: Đinh Văn Chương tìm gia đình

Họ và tên: Anh Đinh Văn Chương đăng ký tìm gia đình

Anh Đinh Văn Chương đăng ký tìm gia đình.

Từ nhỏ, anh Đinh Văn Chương sống trong cô nhi viện Thủ Đức. Anh Chương không nhớ năm sinh cũng như thời gian được gởi vào cô nhi viện. Nay anh Chương mong tìm được người thân của mình.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *