Tìm người thân

MS12244: Đinh Trọng Vinh tìm bạn Kiều Quang Bích

Họ và tên: Kiều Quang Bích

Năm sinh: 1936

Năm thất lạc: 1975

Ông Đinh Trọng Vinh đăng ký tìm bạn Kiều Quang Bích, sinh năm 1936. Quê Thanh Hóa

Ông Kiều Quang Bích từng là bộ đội. Năm 1966, ông Bích là giáo viên chính trị tại trường trung học Giao Thông Vận Tải đường bộ tại thị xã Vĩnh Yên. Năm 1975, ông Bích chuyển công tác về Thanh Hóa, rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]