Tìm người thân

MS22818 : Đinh Thị Nga tìm anh trai

Họ và tên: Không rõ tên

Tên mẹ: Đinh Thị Thau

Năm thất lạc: Khoảng năm 1979-1980

Chị Đinh Thị Nga

Chị Đinh Thị Nga đăng ký tìm anh cùng mẹ khác cha sinh khoảng năm 1979-1980.

Khoảng năm 1979-1980, bà Đinh Thị Thau làm công nhân tại Xí nghiệp xây dựng 312 ở Khoang Xanh, Hà Nội. Thời gian này, bà Thau có thai và sinh được bé trai. Sau đó, bà mang con trai cho làm con nuôi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

 

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *