Tìm người thân

MS22560 : Đinh Thị Minh tìm con Nguyễn Bá Tùng

Họ và tên: Nguyễn Bá Tùng

Năm thất lạc: 2016

Ảnh Nguyễn Bá Tùng

Bà Đinh Thị Minh đăng ký tìm con trai Nguyễn Bá Tùng, sinh năm 1992, quê Nam Định.

Anh Nguyễn Bá Tùng cao khoảng 1m65, bị tâm thần và câm điếc bẩm sinh. Khoảng tháng 09/2016, anh Tùng bỏ nhà đi, rồi bặt tin đến nay.

Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì].

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *