Tìm người thân

MS13783: Đinh Thị Mĩ tìm gia đình

Năm thất lạc: 1940

Ảnh bà Mĩ

Trong ảnh là bà Đinh Thị Mĩ, sinh khoảng năm 1936, đăng ký tìm gia đình thất lạc năm 1940.

Khoảng năm 1940, bà Mĩ khoảng 3 hoặc 4 tuổi được mẹ đưa đến chợ Kì Lừa, thị xã Lạng Sơn. Khi đó, hai mẹ con gặp 1 bà bán thuốc lào ở chợ. Mẹ nói bà ở lại với người bán thuốc rồi bỏ đi và bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *