Tìm người thân

MS13042: Đinh Thị Hồng tìm họ hàng bên nội

Năm thất lạc: 1936

Chị Đinh Thị Hồng thay cha là ông Đinh Văn Tình tìm người thân ruột thịt của mình. Vì hoàn cảnh mà bố mẹ cho ông Tình làm con nuôi ở Nho Quan, Ninh Bình năm 1936. Khi đó ông Tình khoảng 4 tuổi.

Trong trí nhớ của mình, ông Tình còn nhớ mình thường gọi là Cu hoặc Kính Keng. Nhà ở làng Bồ Đề, Kinh Phú. Bố ông làm nghề thầy cúng.

Năm 1936, không biết vì sao, bố mẹ đưa ông lên thuyền nan rồi đưa đi bán cho một gia đình ở Nho Quan, Ninh Bình để lấy 1 thúng thóc rồi bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]