Tìm người thân

MS7952: Đinh Thị Hồng tìm cha Đỗ Khánh

Họ và tên: Đỗ Khánh

Năm thất lạc: Khoảng 1960 - 1961

Chị Đinh Thị Hồng

Chị Đinh Thị Hồng

Người trong hình là chị Đinh Thị Hồng đăng ký tìm cha là Đỗ Khánh, sinh năm 1937, quê ở Quảng Ngãi.

Năm 1960, ông Khánh rời quê Quảng Ngãi vào Lâm Đồng sinh sống. Trong thời gian này, ông chung sống với bà Đinh Thị Hoa. Năm 1961, khi bà Hoa mang thai được 3 tháng thì ông Khánh bỏ đi và bặt tin từ ngày đó.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *