Tìm người thân

MS9508: Đinh Thành Được tìm vợ con

Họ và tên: Tìm vợ và con

Năm thất lạc: Khoảng 1995

Anh ĐInh Thành Được

Anh ĐInh Thành Được

Trong ảnh là anh Đinh Thành Được, sinh năm 1966, đăng ký tìm vợ Đoàn Thị Lượm và hai con là Sang và Hoàng.

Trước năm 1987, anh Được kết hôn với chị Đoàn Thị Lượm hay con gọi là Mỹ Hồng, hoặc Hồng Đen. Vợ chồng anh sinh được hai người con đặt tên là Đinh Thị Ngọc Sang và Đinh Huy Hoàng. Năm 1995, anh Được đưa vợ con rời Cà Mau lên Lâm Đồng lập nghiệp. Anh Được đi làm mướn thỉnh thoảng mới về thăm vợ con. Cũng trong thời gian này, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, chị Lượm dẫn hai con chuyển đến sống ở Đam-ri, Đông Hồ.

Sau đó, anh Được đến thăm nhưng chị Lượm không cho gặp con và cho biết đã gửi con vào một nhà thờ ở Bảo Lộc. Anh Được ra Bảo Lộc hỏi thăm nhưng không được lại tìm đến nhà chị Lượm thì chị Lượm không còn ở đó nữa.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *