Tìm người thân

MS6232: Đinh Quang Thế tìm chị Đinh Thị May

Họ và tên: Đinh Thị May

Năm sinh: 1943

Quê quán: Nam Định

Tên anh-chị-em: Đinh Thị Hoa, Đinh Quang Thế

Năm thất lạc: 1945

Gia đình tha thiết mong tin bà Đinh Thị May, sinh khoảng năm 1943, tại Nam Định, vì hoàn cảnh mà gia đình cho đi làm con nuôi khi mới vài tuổi.

Bà May sinh ra trong gia đình có 3 chị em là Đinh Thị Hoa, Đinh Thị May và em trai là Đinh Quang Thế. Khi bà May được 2-3 tuổi, mẹ đã gửi bà vào nhà thờ Phú Giáo cho các sơ nuôi giúp. Lúc mẹ bế bà tới nhà thờ, có bà sơ còn rất trẻ ra đón bà May vào.

Sau giải phóng, gia đình tìm tới nhà thờ hỏi thì được biết bà sơ tên Mận đã chuyển vào Đồng Tháp sinh sống từ năm 1954, còn bà May thì không ai biết đã được đưa đi đâu. Bà May có đặc điểm là bị bệnh lưỡng tính từ khi mới sinh.

Ông Đinh Quang Thế

Ông Đinh Quang Thế

Bà Đinh Thị Hoa

Bà Đinh Thị Hoa

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]