Tìm người thân

MS14662: Đinh Quang Thanh tìm mẹ Đoàn Thúy Loan

Họ và tên: Đoàn Thúy Loan

Năm thất lạc: 1993

Anh Đinh Quang Thanh

Anh Đinh Quang Thanh mong tìm mẹ Đoàn Thúy Loan, sinh năm 1944. Quê Nghệ An. Chồng là ông Đinh Quang Tạo và con trai là Đinh Quang Thanh.

Trước năm 1969, bà Đoàn Thúy Loan chung sống với ông Đinh Quang Tạo. Năm 1969, bà Loan sinh con trai, đặt tên là anh Đinh Quang Thanh. Năm 1971, bà Loan và ông Tạo chia tay. Khoảng năm 1989, bà Loan vượt biên đến Hồng Kông. Năm 1993, bà Loan có gửi thư về gia đình và cho biết đã về đến Hải Phòng, rồi bặt tin đến nay.

“Như chưa hề có cuộc chia ly…”:

– Hòm thư 005, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, TPHCM

– Website: haylentieng.vn

– Youtube: “NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY – OFFICIAL”: www.youtube.com/NhuchuahecocuocchialyOfficial

– Fanpage: https://www.facebook.com/nchcccl

[Hoạt động thiện nguyện Tìm kiếm, Kết nối và Đoàn tụ thân nhân NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY… do Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Công ty TNHH Xã hội Nối Thân Thương chủ trì]

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected]