Tìm người thân

MS137: Đinh Quang Nhự tìm bác Đinh Ngọc Ru và các anh chị

Họ và tên: Nguyễn Văn Nhuệ (Đinh Ngọc Ru )

Năm sinh: 1918

Năm thất lạc: 1940

Ông Đinh Ngọc Ru quê ở Xã An Cơ, Tổng Thị Lung, Kiến Xương, Thái Bình. Ông Ru đi vào Nam từ năm 1945, khi đi ông Ru có mượn thẻ thân của của người cùng quê mang tên Nguyễn Văn Nhuệ.

Vào Nam, ông Ru làm thư ký cho chủ đồn điền cao su Dầu Tiếng, thị xã Thủ Dầu Một. Năm 1940, được tin bố mất, ông về quê chịu tang rồi quay Nam và biệt tin từ đó.

Nay người cháu của ông là Đinh Quang Nhự muốn tìm bác mình và con cháu của ông. Bản Thân chú Nhự cũng đã vào Bình Phước công tác và có đi tìm nhưng không thấy.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *