Tìm người thân

MS12236: Đinh Như Mộng tìm chú Đinh Như Thạc

Họ và tên: Đinh Như Thạc

Năm sinh: 1944

Năm thất lạc: 1946

Gia đình mong biết tin ông Đinh Như Thạc, sinh khoảng năm 1944, tại Đà Nẵng. Vì hoàn cảnh phải cho làm con nuôi một gia đình tại Phú Vang, Huế lúc 2,3 tuổi, rồi bặt tin đến nay.

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *