Tìm người thân

MS4035: Đinh Ngọc Lâm tìm ba ruột Đinh Ngọc Lân

Họ và tên: Đinh Ngọc Lân

Năm sinh: 1936

Năm thất lạc: 1975

Anh Đinh Ngọc Lâm mong tìm ba ruột là ông Đinh Ngọc Lân, mất liên lạc từ năm 1975.

Trước đây, bà Trần Thị Nga, quê ở Bạc Liêu chung sống với ông Lân tại Sài Gòn. Ông sinh năm 1936 tại Hà Nội, là thiếu úy tiếp nhiên liệu làm việc trong sân bay Tân Sơn Nhất. Vào ngày 30/04/1975, tình hình chiến sự hỗn loạn, ông Lân dặn vợ ở nhà rồi một mình vào lại sân bay. Đợi không thấy chồng quay về nên bà Nga đi tìm khắp nơi nhưng không ai biết ông Lân ở đâu. Khi đó, bà Nga đang mang thai tháng thứ  8. Ông Lân có thể còn nhớ mẹ ruột bà Nga là cụ Hoài, các em của bà có tên là Lan, Lệ, Nô và An.

Ảnh ông Đinh Ngọc Lân và bà Trần Thị Nga lúc trẻ

Ảnh ông Đinh Ngọc Lân và bà Trần Thị Nga lúc trẻ

Nếu ai có thông tin gì về trường hợp này, xin vui lòng liên lạc với Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly…" hoặc để lại bình luận phía dưới.

- Điện thoại: (08) 6264 7777.

- Email: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *